zapis prvih deset dni projekta za možgane

Grega Repovš

V ponedeljek 11.3. smo po nekaj mesecih priprave in aktivnega dela na zasnovi in pripravi spletnih strani javnosti predstavili akcijo Za možgane. Akcijo sestavlja več elementov. Osrednji del akcije tvori manifest Za možgane, katerega namen je na kratek in jasen način predstaviti izhodišča, namene in cilje akcije ter hkrati omogočiti organizacijam in posameznikom, da s podporo manifestu izrazijo svojo zavezo k iskanju skupnih rešitev za izzive, ki jih predstavljajo bolezni možganov in živčevja.

V prvem tednu je manifest podprlo preko 300 posameznikov (danes je podpisnikov manifesta 360), ki so svojo podporo podali prekospletne strani. Manifest je bil deležen tudi pomembne podpore organizacij in predstavnikov države. Tako je manifest podpisal in izrazil podporo akciji predsednik Slovenije, Borut Pahor. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je akciji naklonila svoje pokroviteljstvo. Pisma podpore smo prejeli s strani mednarodnih organizacij s podobnimi cilji - Evropskega sveta za možgane (EBC - European Brain Council) in Federacije evropskih nevroznanstvenih združenj (FENS - Federation of Europeant Neuroscience Societies). Podporo manifestu še vedno zbiramo s ciljem zbrati čimvečje število podpisov, na podlagi katerih bomo meseca maja na slovensko vlado naslovili pobudo za razglasitev srede v tretjem tednu marca za državni dan možganov.

Drugi element akcije predstavlja oblikovanje ciljev, ki bodo omogočili v naslednjih letih nasloviti naraščajoče izzive bolezni možganov in živčevja. Ob pričetku akcije smo zapisali le najbolj splošne cilje z nalogo, da jih skupaj s partnerji v prihajajočih dneh oblikujemo v čimbolj specifičen in jasno zastavljen program dela. Pomemben korak v tem procesu smo izvedli na skupščini Slovenskega sveta za možgane, ki združuje strokovne organizacije, bolniška združenja in predstavnike industrije s področja nevroznanosti in skrbi za možgane. Na skupščini smo se dogovorili, da v nizu srečanj v naslednjih dveh mesecih identificiramo ključne izzive ter sprejmemo temeljne cilje. Oblikovane cilje bomo predstavili v mesecu maju ob vložitvi pobude za državni dan možganov. Zavezo k skupnemu naslavljanju izzivov, ki jih predstavljajo bolezni možganov in živčevja, smo potrdili s slavnostnim podpisom manifesta. Vsi podpisniki so postali partnerji pri izvedbi akcije Za možgane, pričakujemo pa, da se bodo pridružile tudi druge organizacije, saj želimo v projekt vključiti vse, ki se pri svojem strokovnem, raziskovalnem in izobraževalnem delu srečujejo z možgani.

 

Tretji steber akcije izhaja iz jasno zastavljenih ciljev. Na njihovi podlagi bomo namreč oblikovali vodila in pobude naslovljene na državne organe, podjetja, organizacije in posameznike, z informacijami, kako se aktivno vključiti v uresničevanje ciljev in razreševanja skupnih, družbenih izzivov, ki jih predstavljajo bolezni možganov in živčevja.

Četrti element akcije predstavljajo projekti — aktivnosti z natančno opredeljenimi cilji, h katerim lahko prispevajo organizacije in posamezniki. V tem trenutku je osrednji projekt zbiranje podpore za manifest, ki jo vsakdo lahko odda neposredno preko spletne strani. Drugi projekt je zbiranje zavez za darovanje dohodnine za projekte Sinapse. Na spletni strani je možno preko oddaje potrebnih informacij pripraviti obrazec, s pomočjo katerega davčnemu uradu narekujete, kako želite, da se potroši del dohodnine. Ob času pisanja je zabeleženih šest zavez. Tretji projekt je posvečen zbiranju finančnih sredstev za zagotavljanje štipendij mladim nevroznanstvenikom, ki jim bodo omogočale pridobivanje novega znanja in priložnosti znanstvenega in strokovnega sodelovanja skozi aktivne udeležbe na mednarodnih konferencah in sestankih ter z obiski odličnih tujih nevroznanstvenih laboratorijev. V četrtem projektu zbiramo sredstva za ponatis uspešne knjižice Prvi koraki v nevroznanost, znanost o možganih, ki bo kot doslej prosto dostopna vsem, ki jih zanimajo možgani in njihovo raziskovanje. V zadnjem projektu, "prostovoljci za možgane", pa pozivamo posameznike, da z udeležbo v študijah darujejo svoj čas za napredek znanja o možganih in s tem k naporom za zagotavljanje zdravih možganov in polne kakovosti življenja posameznikov in družbe.

Vsi projekti so zasnovani tako, da posameznikom omogočajo podporo jasno opredeljenih ciljev ter transparentno spremljanje njihovega uresničevanja. Prepričani smo, da je to najboljši način za skupno uresničevanje poslanstva akcije Za možgane.

Vsem, ki ste prispevali k pripravi in izvedbi akcije, se iskreno zahvaljujemo, kot tudi tistim, ki ste že izrazili svojo aktivno podporo s podpisom manifesta in prispevki k izvedbi projektov. Organizatorji akcije se zavedamo, da gre za dolgoročni projekt, pri katerem smo pot komajda dobro začeli. Upamo, da nas boste na tej poti spremljali, se pridružili aktivnostim in projektom in k temu vzpodbudili tudi svoje bližnje, sodelavce, kolege, saj gre za možgane!