Pobudniki in podporniki slovenskega akcijskega projekta za možgane izjavljamo:

Možgani so nepogrešljivi in nenadomestljivi, njihovo delovanje je podstat uma, čustvovanja, morale, domišljije, ustvarjalnosti, védenja in vedenja posameznika in družbe.
Motnje v delovanju možganov, ki se kažejo kot nevrološke ali psihiatrične bolezni, so največje in rastoče breme zdravstvenih blagajn v Evropi in Sloveniji. Neposredni zdravstveni stroški motenj v delovanju živčevja že presegajo 32% vseh neposrednih zdravstvenih stroškov v Sloveniji.
Motnje in bolezni živčevja (npr. kronična bolečina, depresija, demenca, možganska kap, epilepsija, stanja po poškodbi možganov in druge) so vodilni vzroki zmanjšane kakovosti življenja, nekatere med njimi (npr. zasvojenost s tobakom in alkoholom) pa so med poglavitnimi dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni in rak, vodilne vzroke smrti na svetu.
Uspehi prizadevanj za boljšo preventivo in zdravljenje bolezni srca in ožilja ter raka so pomembno prispevali k podaljševanju življenjske dobe in odprli pot za epidemijo s starostjo povezanih nevrodegenerativnih bolezni in demenc. Obenem so uspehi na področju preventive in zdravljenja srčno-žilnih bolezni in raka lahko zgled za soočanje z izzivi, ki jih predstavlja trenutno neustrezno razumevanje in nezadostna skrb za možgane.
V razmerah socialno-ekonomske krize se soočamo z zmanjševanjem državnih vlaganj v izobraževanje in raziskave, ključni področji dejavnosti, katerih napredek je nepogrešljiv za razvoj družbe in spopadanje z izzivi sodobnega življenja.
Čas je, da vsi deležniki prizadevanj za možgane zedinimo napore za uresničitev potrebnih družbenih sprememb in večjih vlaganj v raziskave, zdravstveno in nezdravstveno obravnavo bolnikov z motnjami v delovanju živčevja, v izobraževanje o delovanju možganov v zdravju in bolezni.
Skupni namen nacionalnega akcijskega programa za možgane je zagotovitev potrebnih pogojev za pomembno izboljšanje preprečevanja, prepoznave, zdravljenja in rehabilitacije ljudi z motnjami v delovanju možganov, za napredek izobraževanja in raziskovanja možganov v zdravju in bolezni. Temeljni cilji akcije za možgane, ki jih moramo uresničiti v naslednjem desetletju, so:
  • zasnovati in uresničiti nacionalni program izobraževanja o možganih v zdravju in bolezni in o nevroznanstvenem raziskovanju
  • zagotoviti obseg financiranja nevroznanstvenih raziskav, ki bo ustrezal stroškom motenj možganov
  • vzpostaviti mrežo slovenskih raziskovalnih organizacij s področja nevroznanosti
  • oblikovati nacionalno strategijo obravnave motenj možganov ter spoprijemanja z njihovimi zdravstvenimi in širše-družbenimi posledicami

Vlado Republike Slovenije pozivamo, da podpre akcijo za možgane s simbolnim dejanjem, tako da proglasi 3. sredo v marcu za Slovenski dan možganov